Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 ,39 nazwę OPP, gdzie wpisujemy:
Polski Związek Krótkofalowców
(w PIT 28 poz. 129, w PIT 36 poz.305, w PIT 36L poz.105, w PIT 37 poz. 124, w PIT 38 poz. 58, w PIT 39 poz.51 )
Oraz numer KRS : 0000088401
(w PIT 28 poz. 130, w PIT 36 poz.306, w PIT 36L poz.106,
w PIT 37 poz. 125, w PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz.52 )
Jeśli życzeniem darczyńcy jest, aby 80% przekazanej kwoty było przeznaczone dla konkretnego Oddziału PZK lub klubu proszę tą informację wpisać do rubryki „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego. Są to pozycje: 133 w PIT-28, 309 w PIT-36, 109 w PIT-36L, 128 w PIT-37, 62 w PIT-38, 55 w PIT-39.

Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające !!!
Przykładowo: OT04 klub SP2PUT
Zgoda na poinformowanie beneficjenta (PZK) o danych darczyńcy znajduje się w polach oznaczonych: PIT-28 poz.134, PIT-36 poz.310, PIT-36L poz.110, PIT-37 poz.129, PIT-38 poz.63, PIT-39 poz.56.
Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę kierować na adres: sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców Sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25,     skr. poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK


0 komentarzy

Dodaj komentarz