Dziękujemy za udział w testach aplikacji AndFlmsg :-)

Modulacje cyfrowe (np. MT-63) dzięki wysokiej odporności na zakłócenia, mogą być bardzo skuteczną formą komunikacji radiowej wykorzystywanej w łączności kryzysowej. Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej z nadejściem Nowego Roku rozpoczyna próby elementów systemu Narrow Band Emergency Messaging System (NBEMS). W przypadku radiostacji terenowych nacisk położony jest na mobilność, więc wybór padł Dowiedz się więcej…