Strona HamNET w SP (Polska) dostępna bezpośrednio pod adresem: http://sp.ampr.org